Solidair met zorg: 1 Mei manifestatie Tilburg GECANCELD

Op 1 Mei, Dag van de Arbeid, stond een manifestatie gepland onder het motto: Solidariteit in coronatijd. Het idee was om een demonstratieve bijeenkomst te houden, met sprekers over uiteenlo0pende onderwerpen,en ook muziek. Dit alles om de noodzaak van solidariteit te onderstrepen: een solidariteit die we nodig hebben tegen degenen die ons onderwerpen aan winstbejag, milieuvernietiging,onderdrukking en haat. 1 Mei Tilburg, de organisator van de actie, ziet zich echter met bloedend hart genoodzaakt deze manifestatie af te blazen.

De reden is de corona-pandemie. het gevaar dat die voor iedereen oplevert en de druk die dit alles blijft zetten over het al overbelaste zorgpersoneel. Het aantal besmettingen en zieke mensen is enorm. Ziekenhuizen en ICs puilen uit. Code Zwart is eigenlijk al een feit, al wordt die nog steeds niet officieel uitgeroepen.

We denken dat het een verkeerd signaal is als we nu mensen in een flinke groep samen laten komen, ook al doen die mensen dat voorzichtig. Er is het besmettingsrisico ter plekke. Er is ook het reizen van en naar de manifestatie: lag niet elke bezoeker komt uit de binnenstad van Tilburg, sommigen zullen per OV van en naar de actie gaan, en de toch al te drukke treinen en bussen nog wat voller maken. We dragen met een samenkomst mogelijk bij aan de besmettingsricico’s, en we stralen ermee uit dat grotere samenkomsten verantwoord zijn, terwijl ze dat momenteel niet zijn.

We willen solidariteit in coronatijd. Dat betekent nu echter vooral: solidair met al die zieke mensen, met alle mensen die vanwege te grote gezondheidsrisico’s al meer dan een jaar binnen blijven, solidair vooral ook met de mensen in de zorg die we het beste kunnen helpen door ze niet nog meer werk te bezorgen. Tot elke prijs onze manifestatie doorzetten, voelt niet solidair met het zorgpersoneel. Solidariteit in coronatijd betekent voor ons daarom: afzien van deze 1 Mei-manifestatie. Vandaar het besluit om die te cancelen.

Dat betekent niet dat we helemaal geen 1 Mei vieren! We doen dat in Tilburg alleen deze keer niet in groepsverband op straat. Maar we roepen mensen met nadruk op om op eigen wijze, digitaal door het delen van relevante teksten en muziek, en offline bijvoorbeeld door alleen of in tweetallen solidariteitsboodschappen te verspreiden via stoepkrijt, het ophangen van spandoeken en dergelijke. Onze manifestatie blazen we af. Maar 1 Mei, Dag van de Arbeid, dag van de van solidariteit, gaat door!

Een Mei Tilburg

https://www.facebook.com/1MeiTilburg

Eddy Korwa’s ‘De Verstekeling’ – een Papoea-vrijheidsstrijder aan het woord

Eddy Korwa’s ‘De Verstekeling’ – een Papoea-vrijheidsstrijder aan het woord

Het Nederlandse koloniale rijk leverde in zijn nadagen de ene akelige episode op na de andere. Sommige episodes hebben relatief veel aandacht gekregen, sommige aanzienlijk minder. Relatief weinig aandacht was en is er voor de lotgevallen van West Nieuw-Guinea, deel van het koloniale Nederlands Indië maar vanaf 1950 daar door Nederland van losgekoppeld en buiten de soevereiniteitsoverdracht aan het onafhankelijke Indonesië gehouden. Nederland had andere plannen met het gebied. De Nederlandse politiek wekte grote verwachtingen bij de Papoea’s van het gebied, die niet minder dan zelfbeschikking was beloofd, precies waar Indonesische onafhankelijkheidsstrijders vijf bittere bloedige jaren voor hadden moeten vechten.

Natuurlijk maakte het Koninkrijk der Nederlanden die verwachtingen niet waar. Dat doen koloniale mogendheden zelden met bevolkingen die ze eerst jarenlang als primitieve ‘inlanders’ hebben weggezet. Papoea’s die deze plechtige Nederlandse beloften serieus hadden genomen en hun politieke onafhankelijkheid waren gaan voorbereiden, kwamen van een koude kermis thuis toen Nederland onder zware internationale druk het gebied alsnog aan Indonesië overliet, met een tijdelijk VN-bestuur vanaf 1962 als tussenstation en schaamlap voor wat Papoea’s niet ten onrechte ervoeren als verraad. Indonesische militairen zwaaiden vanaf dat moment de scepter, in 1969 kwam er nog een referendum waarvan de uitslag zich onder omstandigheden van bezetting liet raden.

Dat is de historische achtergrond bij een prachtig nieuw boek, ‘De verstekeling – van Sorong naar Rotterdam’ . Het is geschreven door Eddy Korwa, opgegroeid in Nieuw Guinea, in 1964 als verstekeling naar Nederland gekomen en aldaar actief gebleven in en voor de vrijheidsstrijd van Papoea’s tegen de Indonesische koloniale heerschappij. Lees verder “Eddy Korwa’s ‘De Verstekeling’ – een Papoea-vrijheidsstrijder aan het woord”

Joke Kaviaar is vrij!

Joke Kaviaar is vrij!
 
 
Joke Kaviaar is weer vrij! Gisterenmorgen, vrijdag 5 april, vroeg liep ze de bajespoort van Nieuwersluis uit, vermoeid, maar stralend, sterk, ongebroken. De tien weken gevangenisstraf, opgelegd wegens kritische artikelen tegen de onderdrukking van vluchtelingen en wegens deelname aan een protest tegen de bouw van een vluchtelingenbajes, is achter de rug!
 
Namens Joke bedankt de Steungroep 13 September alle mensen die op welke manier dan ook steun hebben gegeven en solidariteit hebben betoond,financieel maar vooral ook in de vorm van post. Joke is blij me de ladingen post die, tien weken lang, bijna dagelijks zijn binnengebracht, met de e-mails, met de meegestuurde enveloppen en postzegels, de uitgeprinte artikelen die ze opgestuurd kreeg zodat ze op de hoogte bleef van wat er ‘buiten’ speelde. Het maakte de dagen daar binnen korter, het hielp haar in wat ze binnen onvermoeibaar heeft gedaan: artikelen schrijven, tekeningen maken, songteksten creëren… en brieven beantwoorden. Dank aan jullie allemaal!
 
Joke is nu dus weer op vrije voeten, voor zover je van vrijheid kunt spreken in deze van repressie en racisme doordrenkte en van hekken,grenzen en bewakingscamera’s vergeven wereld van vrijheid kunt spreken. Zij zal de strijd tegen repressie en racisme, die ze in haar cel zo goed mogelijk heeft voortgezet door middel van artikelen en het aanvechten van onrechtvaardige bajesbesluiten, buiten die cel ook weer oppakken. Omdat niemand vrij is zolang niet iedereen vrij is.
 
Geen grenzen, geen gevangenissen: vrijheid voor iedereen!
 
Steungroep 13 September
 
#jokekaviaar #jokeisvrij