17 juli Tilburg: Baas Over Eigen Lichaam

ACTIE: BAAS OVER EIGEN LICHAAM
ZONDAG 17 JULI 2022, 14.00 UUR
NS-PLEIN, TILBURG

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Op vrijdag 24 juni 2022 heeft het Hooggerechtshof in de VS bekend gemaakt, dat ze het landelijke recht op abortus niet langer grondwettelijk erkennen. Daarmee ligt de weg open voor deelstaten om het recht op abortus af te schaffen. Hetgeen momenteel ook gebeurt.

Intussen heeft een van de hoge rechters al aangegeven dat ook eerdere uitspraken over seks en huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en contraceptie herzien zouden kunnen worden. Verder worden momenteel in de VS wetten doorgevoerd om transgender personen hun vrijheid te ontnemen. Verworvenheden rondom reproductieve en seksuele vrijheid in de VS lopen gevaar. Dit vraagt om verzet en solidariteit. Ook omdat dit soort dingen bepaald niet tot de VS beperkt blijven. Baas over eigen lichaam, daar, hier en overal!

Onze solidariteit en het waarborgen en versterken van onze eigen rechten zijn het thema van de actie, die we op 17 juli 2022 om 14.00 uur gaan voeren vanaf het NS-plein in Tilburg. Er zijn sprekers en aansluitend een demonstratieve tocht. Doe mee en sluit je aan!

Datum en tijd: zondag 17 juli, 14.00 uur
Plaats: NS Plein, Tilburg
Georganiseerd door: AntiRacismeGroep Tilburg, COC Tilburg, Vrije Bond
Tilburg
Meer informatie: vrijebondtilburg@riseup.net

23 juni Tilburg: Vluchtelingen verdienen solidariteit – onvoorwaardelijk

23 juni, Tilburg:
Vluchtelingen verdienen solidariteit – onvoorwaardelijk

Vele miljoenen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. Voor oorlog en massamoord. Voor vervolging, foltering en dreigende executie. Omdat ze verdreven worden wegens weer een stuwdam, pijpleiding of vervuilende mijn. Omdat ze kritisch zijn op de regering van het land waar ze wonen. Omdat ze actie voeren om hun bestaan wat beter te maken. Omdat ze LGBTQ+ zijn en om die reden vervolgd worden. Omdat ze een geloof aanhangen die in het land waar ze vandaan komen niet geaccepteerd wordt. Omdat ze honger hebben.

Allemaal verdienen ze ieders solidariteit. Geen staat of overheid heeft het recht om te zeggen: jij bent welkom, maar jij niet. Voor de vrijheid van beweging van iedereen. Grenzen zijn gevangenismuren, en dienen te worden gesloopt. Vluchtelingen welkom is wel het minste. Vluchtelingen uit Oekraïne: welkom. Al die andere vluchtelingen, uit Afrika, uit Syrië en Afghanistan, uit welk land dan ook: evenzeer welkom.

De VN heeft 20 juni uitgeroepen tot Wereld Vluchtelingen Dag. Dat is symboolpolitiek, en van de landen van de VN valt weinig te verwachten. Maar het is tegelijk een mooie aanleiding om ons nadrukkelijk uit te spreken:
– Vluchtelingen welkom
– Vrijheid van beweging voor iedereen
– Wereld open, grenzen slopen

Hiervoor voeren wij actie, niet op 20 juni zelf maar op donderdag 23 juni. We roepen op om samen te komen naast de Schouwburg, aan de Schouwburgring. Daar zullen we staan met spandoeken, en is voor wie dat wil gelegenheid om iets te vertellen, een oproep te doen of een gedicht of lied voor te dragen. Bij voldoende opkomst en animo houden we vervolgens een optocht door de binnenstad om ons geluid van solidariteit kracht bij te zetten.

Komt allen!

Donderdag 23 juni, 19.30 uur
Plein naast de Concertzaal
Tilburg

Deze actie wordt georganiseerd door de AntiRacismeGroep Tilburg (http://www.antiracismegroep.nl/) samen met Vrije Bond Tilburg (https://vrijebond.org)

We kondigen deze actie openlijk aan via sociale media, websites en wat voor kanalen ons ter beschikking staan. We doen echter welbewust geen aanmelding bij de gemeente. We zijn van mening dat we de vrijheid hebben om in de publieke ruimte onbelemmerd ons geluid te laten horen. We geloven niet dat de gemeente het recht heeft om daarvoor aan allerlei bureaucratische procedures en restrictieve voorwaarden te onderwerpen, zoals in het verleden keer op keer is gebeurd.