8 september: Nacht van de Onverkiezingen – heteherfstwaarts!

Op 8 september vindt de Nacht van de Onverkiezingen plaats. Tijdens dit evenement, op touw gezet door de Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS), zullen verkiezingen van 12 september aanknopingspunt zijn, maar anders dan de dames en heren politici dat doorgaans doen. In bijdragen en discussie zal de vraag opgeworpen worden: werken verkiezingen wel? Zijn ze wel het handvat om de idealen van een vrije, betere wereld dichterbij te brengen? Valt er niet iets beters te bedenken? En wat kunnen we daar zelf aan doen? Vandaar: de nacht van de ón-verkiezingen, om van daaruit heteherfstwaarts te gaan.Het evenement zal een combinatie bieden van sprekers, workshops, poëzie, muziek en ander vertier. Belangrijk onderdeel wordt een forumdiscussie waaraan zowel stemmers als niet-stemmers aan het woord zullen komen. De volgende mensen hebben al een bijdrage aan het programma toegezegd, als spreker, artiest, en/of deelnemer/ deelneemster aan het forum: Anton Dautzenberg, Frans Godfroy, Rinus van der Heijden, Joke Kaviaar, Zjef Naaijkens, Jan Jaap de Ruiter, Peter Storm, Nick j. Swarth, Daan Taks, Bram Wiersma; Occupy Tilburg en Transition Towns.Er zal ruimschoots gelegenheid zijn om onderling in gesprek te gaan, voor drankjes zoals heuse Molotov-cocktails, en hapjes zoals de niet te versmaden OccuPie, zal worden gezorgd. We beginnen rond 20.00 uur; liefhebbers gaan de hele nacht door en sluiten af met een gezamenlijk ontbijt rond 6.00 uur de volgende ochtend

De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard hogelijk gewaardeerd. Mensen wordt verzocht de stempas mee te nemen 🙂

Tijd: zaterdag 8 september, vanaf 20.00 uur, tot zondag in de vroege ochtend.

Plaats: Duvelhok, St. Josephstraat 133, Tilburg

Organisatie: Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS)