Een Mei, Dag van de Arbeid: Actie in Tilburg

Een mei vieren arbeiders wereldwijd hun dag. In 1886 ging in de VS op die datum de strijd voor de achturendag los. Arbeiders bonden daarmee de strijd aan. Tegen ondraaglijk lange werktijden, zwaar werk en schandalig lage beloning. Voor een wereld waar mensen vrij zouden zijn, niet langer onderworpen aan winstbejag, kapitaalsmacht en allerlei vormen van onderdrukking. Een wereld van vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid, een waar we in vrede en vrijheid samen leven.

Die strijd voeren we nog steeds, want die wereld zoals we die willen is er nog lang niet. We zien klimaatverwoesting vanwege fossiele brandstoffen, we zien oorlog om de winning daarvan. We zien heersers die ons tegen elkaar opstoken met racisme en nationalisme. En ze zien nog steeds arbeiders met lage lonen, slechte arbeidsvoorwaarden en lange werktijden. Er is heel veel veranderd. Er is tegelijk nog niets veranderd. De strijd gaat dus door.

Om dat te onderstrepen, om de slachtoffers die in die strijd door de jaren heen zijn gevallen te herdenken, om de solidariteit te vieren… om al deze redenen roept Vrije Bond Tilburg op tot een viering van de Eerste Mei. Dat willen we doen we met een openbare samenkomst in de publieke ruimte. Die is immers van iedereen, en dus ook van ons.

We roepen mensen op op om bijeen te komen op het Johan Stekelenburgplein. Daar willen we we met spandoeken in een halve cirkel gaan staat, daar vertellen we elkaar wat Een Mei voor ons betekent. We vragen mensen, om als ze dat willen, daaraan bij de te dragen door een kort praatje te houden, een gedicht voor te dragen, een lied te zingen. Wie gewoon aanwezig wil zijn, is evenzeer welkom. De samenkomst zal tussen een half uur en drie kwartier duren. Bij voldoende opkomst en enthousiasme hebben we aan het eind een verrassing in petto. Komt allen en vier samen met ons de eerste mei!

Datum en tijd: zondag 1 Mei, 15.00 uur
plaats: Johan Stekelenburgplein, Tilburg
Organisatie: Vrije Bond Tilburg
vrijebondtilburg@riseup.net

We kondigen deze actie openlijk aan via sociale media, websites en wat voor kanalen ons ter beschikking staan. We doen echter welbewust geen aanmelding bij de gemeente. We zijn van mening dat we de vrijheid hebben om in de publieke ruimte onbelemmerd ons geluid te laten horen. We geloven niet dat de gemeente het recht heeft om daarvoor aan allerlei bureaucratische procedures en restrictieve voorwaarden te onderwerpen, zoals in het verleden keer op keer is gebeurd.