Uitnodiging: 28 maart presentatie “Krachtbronnen van de anarchie”

Beste mensen,

Hierbij nodigt de Tilburgse Anarcho Sociëteit jullie uit voor de presentatie van het boekje ‘Krachtbronnen van de anarchie’. Het betreft een korte inleiding in anarchistische ideeën, praktijken en hoe die aan een strijd voor een betere wereld kunnen bijdragen. De presentatie vindt plaats op 28 maart in Boekhandel Livius

De programma voor de avond bestaat uit een lezing van ongeveer 45 minuten door Peter Storm, auteur van de brochure, gevolgd door een korte pauze. Daarna is er ruimschoots gelegenheid voor vragen en discussie. Kunstjournalist Rinus van der Heijden zal het gesprek tussen auteur en zaal leiden en als aftrap zorgen voor prikkelende vragen.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

In ‘Krachtbronnen van de anarchie’, een door de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) uitgegeven brochure, zet auteur Peter Storm zijn visie op het anarchisme als maatschappelijke stroming uiteen. Hij geeft een anarchistische kritiek op de huidige maatschappij en het soort samenleving dat anarchisten ervoor in de plaats zouden willen plaatsen. Tevens belicht hij de typerende werkwijze waarop anarchisten veelal van de huidige autoritaire naar de beoogde maatschappij van vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid denken te komen.

Ook binnen het anarchisme gehanteerde begrippen als persoonlijke autonomie, vrije associatie, federalisme en directe actie worden behandeld. De schrijver laat toont aan hoe de bestaande orde mechanismes tegen radicale maatschappijverandering heeft ingebouwd, maar ook hoe die doorbroken kunnen worden.

De brochure zal tijdens de presentatie verkrijgbaar zijn voor 1,50 euro.

Datum: vrijdag 28 maart, 2014

Tijd: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45

Plaats: Boekhandel Livius, Nieuwlandstraat 56 , Tilburg, www.boekhandellivius.nl

Organisatie: Tilburgse Anarcho Sociëteit, www.tanarchos.nl

Ageren tegen vluchtelingenbeleid: opruiing of vrijheid van meningsuiting? 4 juli openbare avond

 Donderdagavond 4 juli organiseert TAS (Tilburgse Anarcho Sociëteit) in Kunstmaan een avond over vrijheid van meningsuiting, met als ‘hoofdgast’ migratieactivist en dichter Joke Kaviaar die onlangs tot vier maanden onvoorwaardelijk werd veroordeeld wegens opruiing. Zij verkondigt op niet al te zachtzinnige wijze al jaren haar mening over het Nederlandse vluchtelingenbeleid, een beleid dat onmenselijk is en veel slachtoffers maakt.

Lees verder

1 Mei in Tilburg: verslag

Iets meer dan dertig mensen hebben deelgenomen aan een tweetal activiteiten waarmee in Tilburg de 1 Mei kracht is bijgezet. Overdag was er de afsluitende actie van Rondje Huevel die in het teken van 1 mei stond. ‘s Avond hield de Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS) een avond, voorafgegaan door soep. Beide activiteiten waren geslaagd.

De actie van Rondje Heuvel bestond, zoals inmiddels gebruikelijk, uit het vertonen van een spandoek en een bord en het uitdelen van pamfletten. Er namen int totaal acht mensen aan deel, waaronder iemand met een zwarte anarchistische vlag, hetgeen in combinatie met het roze spandoek mooi kleurde. Op het spandoek de tekst: “1 Mei – Dag van de arbeid – Solidariteit”. De pamfletten omvatten de tekst zoals die eerder op de website van Rondje Heuvel stond, een tekst die overgenomen was van Doorbraak en licht bewerkt. We deelden dit keer geen 200 pamfletten ui zoals gebruikelijk, maar 400, twee keer zo veel. En ze gingen ongeveer helemaal op. Mensen reageerden wisselend, ons viel het aantal klaarblijkelijk Vlaamse voorbijgangers op. Maar ja, daar is 1 Mei ook een vrije dag, we grapten dan mensen waarschijnlijk naar Nederland kwamen om de betogingen in België te ontlopen. Maar één van de Belgische voorbijgangers die bleef praten, was echt belangstellend, vroeg waar de actie van uit ging, zei dat het eigenlijk net zo zou moeten gaan als in Mei 1968. Hij sloot af met iets van “ik sympathiseer, maar we gaan nu toch een terrasje doen”. Al met al zijn we ongeveer een uur in de weer geweest met de actie. Klein natuurlijk, acht mensen, maar toch iets meer dan de drie, vier mensen die we bij Rondje Heuvel gewend waren.

Daarna naar Kunstmaan, een leuke locatie in Tilburg voor kleinschalige culturele/ alternatieve evenementen. Daar vond de 1 Mei-avond van de TAS plaats. Een paar daarvan intussen de ruimte ingericht en versierd met touw met rood-zwarte vaantjes, een hele verademing na al het oranje. De soep werd klaargemaakt en vervolgens genuttigd, door rond de tien mensen waaronder de inmiddels gearriveerde spreker van de avond.

Toen de avond zelf op gang kwam, was het aantal bezoekers opgelopen tot 25 mensen. De avond zelf omvatte poëzie, muziek en een lezing. Voor de poëzie zorgde Nick Swart, voor de muziek ondergetekende. Hij ik ik wisselden elkaar af, Nick deed in totaal drie van zijn gedichten, levendig, soms min of meer zingend, voorgedragen en ook toegelicht. Ik zong vier liedjes uit de vroege Amerikaanse arbeidersbeweging. Daarna pauze, en vervolgens de spreker van de avond. Dat was Dennis Bos, historicus die werkzaam is aan de universiteit van leiden en gespecialiseerd is in de geschiedenis van arbeiders- en linksradicale beweging. Hij stelde zichzelf voor als iemand die ooit als marxist actief was geweest maar dat losliet om richting anarchisme door te schuiven.

Vervolgens hield hij een prachtig, humoristisch verteld verhaal over waar de eerste mei vandaan kwam – de strijd voor de achturendag, aanvankelijk in de VS en later ook elders; de repressie tegen die strijd in Chicago, met een showproces tegen anarchisten die een bomaanslag tegen politie in de schoenen geschoven kregen en zo tot martelaren van de arbeiders- en anarchistische beweging werden. Daarna schilderde hij de opkomst van 1-mei tradities in hun verschillende vormen in Nederland, met de steeds keuriger sociaaldemocratische aanpak, en de strijdbare varianten van anarchisten en stalinisten. Ik ga het verhaal niet samenvatten hier, maar zowel de lezing als de gedachtenwisseling naderhand verveelden geen moment en waren leerzaam.

Het bleef vervolgens nog vrij lang gezellig in Kunstmaan. Zo gezellig dat dichter en muzikant niet meer in actie kwamen, zoals volgens het programma min of meer de bedoeling was: het sloot niet meer aan bij het gebeuren, en juist het onderling contacten leggen is een functie van avonden als deze. Ook op dat punt was de avond nuttig, en prettig.

Natuurlijk zijn ruim dertig mensen geen groot aantal, voor een viering die in andere steden en landen duizenden en honderdduizenden op de been heeft gebracht. Het is anders dan – ik noem maar wat – de zoveelste landelijke staking en grote demonstratie http://www.nu.nl/griekenland/3411766/grote-1-meistaking-in-griekenland.html , waarmee arbeiders in Griekenland de 1 mei onderstreepten. Maar hoeveel andere steden in Nederland kenden als 1 mei gebeuren afgelopen dag én een actie op straat, én een openbare bijeenkomst met geschiedenis, politiek en culturele activiteit, beiden uit de radicale hoek? Dit is voor Tilburg zelf ook een stapje vooruit, want vorig jaar was er niets georganiseerd uit de radicalere hoek, en het jaar erover alleen een avond van het TAS.

Er is geen reden om enorm hoog van de toren te blazen vanuit het Tilburgse: het blijft kleinschalig gerommel in de marge. Maar ik zie ook geen enkele reden om neer te kijken op wat we afgelopen dag hebben gedaan. Ik zie geen enkele reden om zoiets – een actie op p straat én een bijeenkomst later op de dag – volgend jaar niet te herhalen. En ik zie geen enkele reden waarom soortgelijke activiteiten volgend jaar niet in veel meer steden door kleine groepjes enthousiastelingen van de grond getrokken zouden kunnen worden.

———-

Ik heb de volgende liedjes gezongen:

  • Which Side Are You On – Florence Reece
  • Dump the Bosses Off You Back – Anne Feeney
  • Aginst th’ Law – Woody Guthry / Billy Braggs
  • Joe Hill – Alfred Hayes/Earl Robinson

Peter Storm

Dit is vrijwel ongewijzigd overgenomen van het weblog Ravotr.nl Daar verscheen ook onderstaande reactie van Dennis Bos:

Zelden was kleinschalig gerommel in de marge zo’n welkome troost als op deze Eerste Mei, na die ellendige vertoning van de dag ervoor. Met een tevreden grijns op de kaken is de spreker huiswaarts getrokken.
De Tilburgse Anarcho Sociëteit wordt bedankt!

 

1 mei-viering Tilburg

1 mei-viering Tilburg

Woensdag 1 mei organiseert de Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS) een avond in Kunstmaan met een lezing van historicus Dennis Bos – verbonden aan de Universiteit Leiden, expert op het gebied van de geschiedenis van de socialistische beweging en schrijver van onder meer Willem III, Koning Gorilla- omlijst door optredens van performer-dichter Nick J. Swarth en activist-muzikant Peter Storm.

programma:

15.30 – 17.00 Rondje Heuvel – verzamelpunt Heuvel

17.30 welkom bij Kunstmaan, Stedekestraat 72

18.00 maaltijdsoep (svp reserveren via tanarchos@gmail.com; kosten 3 euro)

18.45 Nick J. Swarth/Peter Storm

19.30 Dennis Bos over ‘de opkomst van de 1 mei-traditie in de vroege jaren van de Nederlandse arbeidersbeweging’; aansluitend discussie

22.00 muziek/Nick/Peter en slotwoord

entree vrij

Voorafgaand organiseert Rondje Heuvel zijn 1 mei-actie. Verzamelen om half vier op de Heuvel voor het bekende rondje. Dit duurt tot vijf uur waarna gezamenlijk naar Kunstmaan getogen kan worden waar vanaf zes uur een maaltijdsoep klaarstaat.

http://tanarchos.nl

http://rondjeheuvel.wordpress.com

Een pleidooi voor nieuwe samenlevingsvormen

Een pleidooi voor nieuwe samenlevingsvormen

Door Rinus van der Heijden

Verkiezingsdebat hier, verkiezingsdebat daar, verkiezingsdebat overal. De media lopen deze dagen over als het gaat om de strijd om de Tweede Kamerverkiezingen, die op 12 september wordt aangegaan. Niet alleen met de aankondigingen van die debatten en de versluierende peilingen die zij opleveren, maar met name met de meningen van de politici die zich nimmer zo actief tonen als in de aanlopen naar verkiezingen. Het woord ‘strijd’ is dan ook niet overdreven. Net als in een ‘echte’ oorlog wordt geen wapen geschuwd om de potentiële kiezers van het gelijk van de politicus te overtuigen.

Inmiddels is daarmee het punt bereikt, dat het er niet meer toe doet wát iemand zegt, maar hóe hij het zegt. Een retorische wildeman als Geert Wilders bereikte er twee jaar geleden mee dat hij uit het niets 24 kamerzetels opdiepte; PvdA-voorman Diederik Samson dat hij vorige week in enkele dagen tijd SP-leider Emile Roemer zo’n twintig virtuele zetels afsnoepte. En degene die ondanks deze alles overheersende mannetjesmakerij toch let op de inhoud van die debatterende wervelstormen, zal vooral stuiten op beloftes, die – de parlementaire geschiedenis leert het –na de verkiezingen ijdel blijken. Beloftes gedaan om te paaien, niet om het land beter te maken. Geen van de politieke leiders vertoont immers oprechtheid. Geen van hen maakt gedane beloftes waar en geen van hen is moedig genoeg het belang van het land voorop te stellen.

 

De zogeheten parlementaire democratie is synoniem voor de macht van het volk. Burgers hebben via gekozen vertegenwoordigers (de Tweede Kamer) invloed op het beleid van het parlement. Maar is dat ook zo? De ruim anderhalve eeuw oude parlementaire geschiedenis heeft duidelijk gemaakt dat de macht van de burgers niet verder reikt dan de dag van de verkiezingen. Dán mogen zij stemmen en geloven dat hun stem wezenlijke veranderingen teweeg gaat brengen. Maar al de dag na de verkiezingen treden hun vertegenwoordigers in de tredmolen van het kapitalisme, dat onafwendbaar het eigen belang boven elk ander stelt. Het kapitalisme bepaalt wat in de wereld gebeurt, parlement en volksvertegenwoordiging zijn er slechts om de golfslag van het stelsel te bekrachtigen. Meer dan deze centimeter staat de macht van het bestel de fopspeen die democratie heet, niet toe.

 

Het ontstaan van de financiële crisis en de manier waarop deze nog altijd doorwerkt, is er het duidelijkste bewijs van. Het grote geld, in handen van het mondiale bankwezen en de wereldwijd opererende multinationals, kwam in 2007 in Amerika in de knel. Waarop het ontstane ‘probleem’ zich als een olievlek over de wereld verspreidde. Inmiddels bevindt Nederland zich met Europa en Amerika al vijf jaar in de financiële crisis en moeten de overheden die oplossen. Met als resultaat nul komma nul. Dit is echter goed verklaarbaar als je bedenkt dat ministers wiens eigenlijke beroep historicus (Rutte en Verhagen), rechercheur (Kamp) of politicoloog (Rosenthal) is, de crisis dienen te keren. In welk bedrijf zal het gebeuren dat een timmerman op de directiestoel gaat zitten? Of dat een directeur de klemmende deur van zijn kamer weer gangbaar maakt? In het parlementaire systeem is dit de gewoonste zaak van de wereld.

 

Er zijn ook mensen die niet geloven in de parlementaire democratie. Niet zij die niet meer gaan stemmen ‘omdat het toch niets uithaalt’. Nee, anderen die hun macht niet uit handen geven, maar zich richten op verandering van bestaande maatschappelijke systemen. Die werken naar een niet-kapitalistische samenleving, waarin van boven opgelegde hiërarchie en dus autoriteit, dwang en onrechtvaardigheid worden buitengesloten. Zij zien het belang van een democratie die begint én eindigt aan de basis, buiten de macht van de staat om. Zij laten het op macht en winst gerichte systeem los, dat de parlementaire democratie recht van bestaan geeft. Liever onderzoeken zij de mogelijkheden van basisdemocratische organisaties van werkenden, van buurtcomités, van eerlijke vormen van samenwerking tussen mensen.

 

Daarvoor is het echter noodzakelijk te breken met het verticaal gestructureerde machtssysteem dat de parlementaire democratie is. Daar afstand van te nemen en daarom niet te gaan stemmen. En daarmee een eerste stap te zetten. Wellicht gesterkt door de woorden van de Franse politiek-filosoof Étienne de la Boétie (1530-1563): ‘Houd op met buigen’. Het is treurig dat we vijf eeuwen verder zijn en de meesten zich nog altijd vrijwillig onderwerpen aan de zo ongelijke wetten van het kapitalisme.

Op zaterdag 8 september vindt in Tilburg de Nacht van de Onverkiezingen plaats. Een evenement dat duurt van 20.00 uur tot zeven uur zondagmorgen. Het wordt georganiseerd door de Tilburgse Anarcho Sociëteit, die deze avond duidelijk wil maken dat we dringend toe zijn aan nieuwe samenlevingsvormen. Dat gebeurt middels sprekers, muziek, workshops, video’s en een forum, waarin stemmers en niet-stemmers met elkaar in debat gaan. Om los te komen van de conclusie die De La Boétie ook trok: een volk dat onderworpen en nog slechts dienstbaar is, heeft niet zijn vrijheid verloren, maar zijn slavernij verdiend.

Rinus van der Heijden is journalist en anarchist.

Programma Nacht van de Onverkiezingen

Hier is het programma voor de Nacht van de Onverkiezingen!

Programmaonderdelen & Tijdsindeling

19:00 Soundcheq Frank & Jacq, & Bernard in de buurt

20:00 Entree met Maaltijdsoep ‘IndeVolksmond’

20:30 / 20:45 Opening Nacht; Palinckx & Crijns gitaarplukkersdebat

21:00 – 21:15 Inleiding & Uitleg Nachtidee Tilburgse Anarcho Sociëteit; Coen

vanaf 21:00 uur mogelijk opwarming worksjop Loesje in de lounge/entree

21:15 – 21:30 pamflet Hans d’Olivat

21:30 – 21:45 Nick J. Swarth

21:45 – 22:00 Joke Kaviaar (dichtdeel 1)

22:00 – 22:15 Daan Taks presenteert zichzelf, Tokens (& wellicht een Tom ‘SingerSong’)

22:15 – 22.35 Sandra Coelers

22:35 – 22:55 Stichting Social Energy, presentatie KleineZaal

22:55 – 23:15 Joke Kaviaar (dichtdeel 2)

23:15 – 23:45 Zjef Naaijkens

23:45 – 00:00 Nick J. Swarth

00:00 – 00:30 AHJ Dautzenberg

00:30 – 01:30 lezing Peter Storm (…Anarchie en Democratie Toen & Nu…) KleineZaal

01:30 – 02:00 Joke Kaviaar peptalk & Hans d’Olivat (dichtwerk en pamflet)

02:00 – 03:00 Forum ‘Welles/Nietes’

Rinus van der Heijden als gespreksleider

Nachtburgemeester dicht opvullend

gasten:

Stijn Stenzel

Joke Kaviaar

Sjef Wiersma

Peter Storm (TAS)

Boudewijn Chorus

onder voorbehoud Anton D.

reserve Rudi Klumpkens

03:00 – kortePauze! en stempasactie

03:30 – 04:00 praat/blaat of plaat met dJ Tom,

welles of nietes verrassingsact “bucketboyz”, …maar komen dan net terug uit Engeland, ze denken er nog steeds over na…!

04:00 – 05:00 Worksjops!

eventueel en met medewerking of onder begeleiding van:

(vervolg worksjop) Loesje

Occupy

PosterRonde (Daan/Koos)

OntbijtSkipping (DumpsterDive)

Noppes

05:00 – 06:00 Open Podium

olv. Peter Storm ‘Acoustic’

06:00 – 07:00 Ontbijt, wellicht met Armand en Hans d’Olivat in ‘t echie

07:00 – uitloop, afsluiting, opruimen, spullen stallen en schoonmaken

Doorlopend Aanwezig:

Tas-Tapas/’lekkers’IndeVolksmond/OccuPie

Molotovcocktails, maar ook andere Barre-drankjes

PrikbordTwitters door Dré, @witter, Ontwitter, papieren twitter, Twatter, analoge twitter

Achtergrondmuziek dJ Maus feat. dJ Tom, de Baas van Alles of wellicht nog Fedbymachines

AksiePosters Thomas in de grote ruimte

Revolutie-Dia-Carrousel

WijnProeverij

Moniek Smeets Installeert in de Duvelhokjes

Bram Wiersma Ollekebolleket

Martijn ‘Bromet’ de Boer

het ABC van Paul B. in de lounge/entree

reclameblokjes op de zeepkist?

Kraampjes/Stands/Distro:

ARG

Occupy

TAS

Weldaad

AGA

AGN

Stichting Social Energy

en dan natuurlijk de mysterieuze StemPasActie…

winnen of verliezen…je hebt het niet voor het kiezen…

Nacht van de Onverkiezingen 8 september: bijgewerkt persbericht

Nacht van de Onverkiezingen
Heteherfstwaarts

Op 8 september vindt de Nacht van de Onverkiezingen plaats. Tijdens dit
evenement, op touw gezet door de Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS), zullen
verkiezingen van 12 september aanknopingspunt zijn, maar anders dan doorgaans. In bijdragen en discussie zal de vraag opgeworpen worden: werken verkiezingen wel? Zijn ze het handvat om de idealen van een vrije, betere wereld dichterbij te brengen? Valt er niet iets beters te bedenken? En wat kunnen we zelf doen?

Het evenement zal een combinatie zijn van lezingen, workshops, poëzie, muziek en andere activiteiten met onder meer Jan Jaap de Ruiter, Anton Dautzenberg, Rinus van der Heijden, Joke Kaviaar, Boudewijn Chorus, Zjef Naaijkens en Armand, Peter Storm, Sjef Wiersma, Nick J. Swarth, Daan Taks, Moniek Smeets, Bram Wiersma, Jacq Palinckx en Frank Crijns, Hans d’Olivat, Loesje, Occupy Tilburg, de AntiRacisme Groep (ARG) en Tilburgs Nachtburgemeester Godelieve. Belangrijk onderdeel wordt een forumdiscussie waaraan zowel stemmers als niet-stemmers aan het woord zullen komen.
Er zal ruimschoots gelegenheid zijn om onderling in gesprek te gaan.

De Nacht begint rond 20.00 uur; liefhebbers kunnen de
hele nacht doorgaan en afsluiten met een gezamenlijk ontbijt rond 6.00 uur de
volgende ochtend.

De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard hogelijk
gewaardeerd. Neem je stempas mee!


Tijd: zaterdag 8 september, vanaf 20.00 uur, tot zondag in de vroege
ochtend.
Plaats: Duvelhok, St. Josephstraat 133, Tilburg
Organisatie: Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS)
website: http://tanarchos.nl